TeamViewer

 

Drivrutiner

FAQ

Lathundar

Felanmälan

Behovsanalys

Analys - Vi ser möjligheterna i ditt företag
Med din hjälp samlar vi in fakta och gör en inventering av skrivare, kopiatorer, samt It utrustning mm. Vi Gör intervjuer kring din personals arbetsmoment och kring hanteringen av analoga och digitala dokument i en nulägesanalys. För att få en Total tydlig bild så gör vi dessutom en genomgång av nuvarande kostnader,. Vad kostar det egentligen, Kapitalkostnad, drift och underhåll? När vi vet detta så går vi vidare till nästa steg.

Förslag - Du får förslag på lösning och förbättringsområde samt ekonomi
När vi fått en nulägesanalys och en totalkostnadsbild ger vi dig förslag på maskiner och lösningar som båda kan förbättra och förenkla din vardag. Med vår hjälp sänker du dina totalkostnader och vi levererar lösningar som fungerar. Med allt samlat på ett ställe kan också minska antalet servicekontakter som är snällt både för ekonomi och miljö. Vi erbjuder dig en total kostnadskontroll och rimligtvis en klar kostnadsbesparing och effektiv lösning.

Sist men inte minst... åtgärdsplan, implementering och uppföljning
Om ni godkänner vårt förslag så skriver vi en tids- och åtgärdsplan. Under implementationen säkerställer vi funktion och kompetens och efter 8-12 månader gör vi en uppföljning för att säkerställa utfallet tekniskt och ekonomiskt

Vi på Team Office är övertygade om att vi kan erbjuda rätt IT-lösning, rätt tjänster, rätt maskiner och rätt support om vi får träffa dig och lära känna din verksamhet

Mjukvaror

Funktionstjänsterna innehåller både produkter och tjänster och är utformade för att förenkla för våra kunder och ge ett tydligt mervärde.
De är enkla att förstå och enkla att använda. Att välja våra funktionstjänster är en smidig lösning för er som vill överlåta oss att sköta systemdrift, backup, mjukvaror, Programsystem med mera.

Hur skulle det kunna se ut hos er?
Tänk dig ett kontor utan post, inga kuvert att sprätta, full kontroll på alla dokument.  Du hittar lätt det du söker efter på alla dina enheter. Ett system som fungerar  utan att du behöver tänka på massa tekniskt krångel. Rätt information på rätt  plats till rätt användare vid rätt tidpunkt.

Med Team Office har du möjlighet till alla tjänster och funktioner som du behöver  för att synka, dela, komma åt och samarbeta när som helst på dygnet, var som helst  i världen. Gör din vardag enklare för dig och dina medarbetare. Framtiden är här och tillsammans med TeamOffice är du redo  för nästa generation.

Integrera med ditt affärssystem
Integrationslösningar ansluter hela vägen in ditt affärssystem. Detta minskar  behovet av att lägga egna IT-resurser på integration. Tänk dig ett system som är är helt integrerat mot ditt befintliga affärssystem, vilket innebär att allt du gör automatiskt överförs in i affärssystemet utan manuellt arbete. Det ska vara enkelt och automatiskt.

Egen support och utveckling
Med Team Office får du en helhetslösning från start till mål och självklart  hjälper vi dig även när du är igång. Vi har en egen utvecklingsavdelning och support på kontoret vilket gör att vi är  flexibla, snabba och anpassar oss efter kundens behov. Med över 20 års erfarenhet i branschen vet vi att alla företag har olika behov  och ser olika ut därför tar vi fram det som just ditt företag behöver. Erfarenhet, flexibilitet och kvalitet ger vi dig i alla lägen.

Dokumentlösning

Det finns en hel del intressanta siffror från undersökningar inom det här området, siffror som brukar få särskilt ekonomichefer att höja på ögonbrynen:

  • Dokumenthantering kostar i genomsnitt 15 procent eller mer av den totala omsättningen
  • Kostnaden för att återskapa en papperskopia i Word är cirka 1700 kronor
  • Kostnaden för att söka efter ett dokument som har arkiverats fel är cirka 800 kronor

Professionell dokumenthantering är viktigt för varje företag och organisation. En väl genomförd analys av utgångsläget och eff ektiviseringspotentialen ger i de flesta fall snabba resultat i form av minskade kostnader, ökad produktivitet och högre kvalitet. Kontorsutrustning har blivit alltmer avancerad och användarnas behov har förändrats men många utskriftsmiljöer är lapptäcken av skrivare och kopiatorer som varken underhålls eller administreras för att motsvara det moderna kontorets behov.

Fler dokument än någonsin strömmar genom svenska företag och organisationer. Risken är att fel dokument hamnar på fel plats. Administration och manuell pappershantering bara ökar, samtidigt som allt fler efterfrågar säkra och kontrollerade rutiner för att uppnå ett högre informationsskydd. Den som på ett enkelt sätt kan överföra information från papper till digital form och sedan vidarebefordra den till rätt ställe får genast ett försprång.

Exempel på områden:

  • Kostnads kontroll
  • Faktura scanning
  • Follow me print Lösningar
  • Kopplingar mot arkivsystem
  • Arbetsflöden
  • Säkerhet
  • m.m.

Kontakta oss så tittar vi närmare på era behov och önskemål